Asociación Grupo de Teatro Imagina. Polivarrina radio

Projecte presentat desenvolupat per les entitats Benito Menni, CASM i Torre Barrina CMCM i presentat a la convocatòria LH Avança 2017 per Asoción Grupo Teatro Imagina per estimar que es tracta de una iniciativa d’especial interès a l’àmbit de la salut mental comunitària a L?hospitalet.

Breu explicación sobre l’associació:

Entitats que desenvolupan en projecte:

Unitat Polivalent de Salut Mental de L’Hospitalet

La Unitat Polivalent de Salut Mental de L’Hospitalet, adscrita a Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental i gestionat per Germanes Hospitalàries, dóna servei a L’Hospitalet i es part de l’oferta actual de serveis públics en salut mental. Treballa en xarxa amb la resta d’equipaments de la zona per donar la millor atenció als pacients i a les seves famílies. El caràcter innovador del centre resideix en “l’aposta per la psiquiatria comunitària i la integració de serveis en un mateix espai obert i en col·laboració amb la comunitat, a més de promoure el compromís actiu i participatiu del pacient i la seva família en el seu procés de rehabilitació”.

Aquesta voluntat de procurar la integració del pacient en l’entorn i la normalització de les seves relacions personals és possible gràcies a l’estreta col·laboració amb serveis i recursos comunitaris de la ciutat.

Com a recurs especialitzat integrat a la xarxa pública sanitària, assumeix l’objectiu de facilitar l’atenció en rehabilitació psicosocial de persones amb patologia mental greu, prèviament identificades i ateses en altres nivells en el diferents dispositius assistencials. Bona part d’aquestes persones són usuaris que precisen, per al seu tractament, la intervenció específica en els aspectes de rehabilitació i reinserció psicosocial mitjançant iniciatives facilitadores de participació comunitària

Torre Barrina

Torre Barrina és el resultat de la suma d’esforços i del treball conjunt de les entitats del Districte II amb l’Ajuntament de L’Hospitalet en l’elaboració del Pla integral de Collblanc-La Torrassa, el PICT, per transformar l’entorn urbà, generar més i millors serveis, revitalitzar la cohesió social i contribuir a la igualtat d’oportunitats. Aquest nou espai és, alhora, un centre de recursos audiovisuals i multimèdia, un punt d’aprenentatge i un laboratori de projectes. Pretén donar forma a les idees, compartir coneixements i fomentar el talent i l’emprenedoria.

La seva activitat està dirigida a associacions sense ànim de lucre, centres educatius, al món empresarial , als agents públics i a la ciutadania, be sol·licitant la cessió gratuïta d’espais i de recursos tècnics per desenvolupar activitats o projectes d’interès social que no persegueixin un benefici econòmic o, en cas d’iniciatives privades amb ànim de lucre, llogant els espais i els recursos tècnics segons els preus públics aprovats per l’Ajuntament.

Polivarrina radio

Inici i desenvolupament global del projecte:

Proposta generada i desenvolupada en una primera etapa, composada per quatre fases de seguiment i avaluació corresponents al període setembre 2014 – juliol 2015, i una segona etapa de continuïtat.

PRIMERA ETAPA. setembre 2014 – juliol 2015

Fase I (Setembre 2014).

·     Coordinació i planificació entre dispositius i professionals de referència.  Desenvolupament de las tasques de gestió necessàries i  prèvies a l’inici operatiu de l’activitat

·     Identificació d’usuaris i presentació individualitzada de la proposta en context de PIRR y procés rehabilitador, atenent l’estat, capacitat, objectius i interessos dels possibles beneficiaris.

Fase II  (Octubre – Desembre 2014)

·     Període dedicat a presentació de l’activitat, Familiarització amb recursos i professionals implicats, coneixement i intercanvi amb altres experiències comunitàries afins  o pròpies del mitjà, posada en comú i disseny del format a desenvolupar i entrenament en habilitats bàsiques per a la tasca.

Fase III – (Gener – Juny 2015)

·     Edició, registre i difusió d’un programa radiofònic, de freqüència setmanal, conforme a les possibilitats i oportunitats objectivades en la fase anterior. Aquest treball s’estructura en dos espais horaris diferenciats: Preproducció i Producció

Fase IV  (Juny – Juliol 2015)

·     Avaluació global i identificació d’àrees de possible millora i desenvolupament del projecte amb l’objectiu de fer possible la seva continuïtat i creixement atenent als objectius establerts i la seva vàlua com projecte comunitari significatiu a L’Hospitalet.

SEGONA ETAPA Setembre 2015 fins ara

Donar continuïtat al projecte, de setembre a juny de cada any, realitzant setmanalment el programa de ràdio amb la metodologia explicada i amb l’estructura del programa ja consolidada. Els nous usuaris poden fer noves aportacions respectant la filosofia del programa. Es crea la figura d’usuari referent que farà una funció formadora a la resta del grup. Una funció tutelar.

 

Metodologia: Com treballarem

Amb el grup d’usuaris, el projecte es realitzarà en dues etapes.

Setembre de 2014

Dotze sessions de formació del 7 d’octubre al 23 de desembre, on es persegueix que els usuaris coneguin les interioritats del mitjà radiofònic; millorin les seves capacitats comunicatives, especialment en expressió oral, i projectin un magazine amb els temes que ells mateixos proposin.

Amb caràcter general, cada dia dividiríem l’activitat en dues sessions d’aproximadament 45 minuts. Els primers 45’ els dedicarem a conèixer el ‘món de la ràdio’, a familiaritzar-nos amb els elements que la distingeixen (llenguatge radiofònic, gèneres i formats) i a practicar i millorar l’expressió oral. Els altres 45’ es dedicaran a idear, construir i planificar els continguts del programa, posant en comú i debatent les diferents propostes plantejades pels alumnes.

Activitats complementàries dins d’aquesta primera etapa:

·     Barrinada. Taula d’experiències per conèixer iniciatives de ràdio similars a la ‘nostra’ amb anys de trajectòria. Acte de lliure concurrència.

·     Sessió monogràfica dedicada a construir un blog per publicar els podcasts radiofònics i altres continguts complementaris i obrir perfil/pàgina del programa a xarxes socials per interactuar amb el grup i amb la ‘possible audiència’.

Gener de 2015

Es desenvoluparà del 13 de gener al 30 de juny. En aquest període, es treballaran rutines de producció durant la setmana, per tal que cada dimarts sigui possible ‘gravar’ en fals directe el NOSTRE MAGAZINE.

Gravació d’un magazine de periodicitat setmanal de 30 minuts de durada. Els continguts estaran distribuïts per seccions presentades alternativament pels diferents participants en el taller.

Setembre de 2015 fins ara.

Donar continuïtat a la feina realitzada en forma de programa cada dimarts de 15 a 17h

 

La metodologia desitjada és que tots els participants passin per ‘antena’ cada dimarts.  Tots participaran de l’activitat i un d’ells, assumirà el rol d’editor-presentador i els altres seran els participants dels debats i conductors de les seccions de la setmana.

Amb caràcter general s’afavorirà la rotació de locutors, tot i que  després d’un cert temps de rodatge i en funció de les habilitats i preferències de cada participant, es podrien fixar responsables de seccions i assignar rols permanents.

 

Què fer de dimecres a diumenge?, fora de Torre Barrina

Recopilem informació i seleccionem material sobre el tema que ens ha tocat treballar. Fem entrevistes. Participem en esdeveniments. Fem activitats. Llegim premsa. Escoltem ràdio. Atenem les nostres xarxes socials i nodrim de continguts el blog.

Dilluns, fora de Torre Barrina.

Dediquem una/dues hores a produir els continguts de la secció que haurem de presentar per ‘antena’. Redactem o pautem la nostra intervenció.

Recursos necessaris: telèfon mòbil amb aplicació per gravar missatges o vídeo; gravadora digital o gravadora analògica…, accés a Internet

Dimarts, a Torre Barrina

30’ Repassem el guió. Preparem material sonor de les seccions pautades aquell dia

30’ ON THE AIR!! Entrem a l’estudi. Gravació del programa en ‘fals directe’. Els participants que aquella setmana no tinguin secció seguiran el directe per aprendre d’encerts i errors.

30’ Pre-definim el guió del següent programa i distribuïm tasques.

 

Seguiment i avaluació

Es procurarà, entre els professionals referents de l’activitat, un sistema obert de coordinació que faciliti els processos d’avaluació permanent de la proposta i les observacions rellevants sobre les dinàmiques i els participants.

Paral·lelament, en els períodes establerts, es mantindran diversos formats documentals que facilitin el seguiment i avaluació de la iniciativa conforme als objectius i context que la defineixen.

·       Registre d’assistència

·       Memòria de sessions

·       Enquestes d’avaluació de satisfacció i grau d’utilitat percebut

·       Memòria global projecte

 

“Caminante, no hay camino,

se hace camino al andar”.

Antonio Machado

 

Un projecte de :

Àrea de Salut Mental L’Hospitalet de Llobregat. Benito Menni-CASM

Amb el suport de:

Torre Barrina, Centre Municipal de Creació Multimèdia

Categorías

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies