Associació Consell de l’Esplai de L’Hospitalet. Estudi sobre els Espais de Criança de 0-3 anys presents a L’Hospitalet.

Espais de Criança de 0-3 anys a L’Hospitalet.

El consell de l’Esplai (CEH) es va fundar fa més de 30 anys amb el següent l’objectiu (present en els seus estatuts):

Agrupar i coordinar als centres d’esplais i agrupaments escolta de la ciutat de l’Hospitalet i fer sentir la seva veu en la vida social, educativa i cultural de la ciutat, especialment en les qüestions que els afecten d’una manera directa, ajudant-los així a la plena incorporació a la vida ciutadana.

Al voltant d’aquest gran objectiu, el CEH ha desenvolupat la seva la tasca durant tots aquests anys sent una entitat molt coneguda a la ciutat. L’evolució dels centres d’esplai i agrupaments escoltes també ha evolucionat: alguns han tancat, altres han crescut i desenvolupat i altres han marxat del CEH.

Fa dos anys es va crear l’Observatori de la Infància de L’Hospitalet, un òrgan que persegueix defensar els drets de la infància, a partir de la implicació d’agents del territori com a observadors de la infància, així com analitzant les polítiques relacionades amb infància que es porten a terme.

Com a CEH hem d’aconseguir incrementar la participació i implicació de totes les entitats en la definició de les activitats i, tots plegats sumar esforços, per tal de poder millorar i innovar en la qualitat de totes les nostres accions i poder així assolir els resultats esperats.

També hem de mantenir la bona feina feta en anys anteriors en aquelles activitats que ja estan molt consolidades i incorporades als calendaris interns de les entitats. Sempre vetllant per la qualitat en totes les nostres accions.

Dos accions rellevants desenvolupades al llarg dels anys són: la reivindicació i commemoració del Dia Internacional dels Drets de l’Infant i la creació d’un espai estimulador pel treball i la reflexió amb els i les joves realitzant una Trobada Jove anualment (aquest any ha estat el segon).

Ambdós eixos d’acció formen part de l’essència del Consell i de les entitats, en les quals els infants i els joves són els veritables protagonistes dels programes educatius que des de fa molts anys venim desenvolupant les entitats de lleure de la ciutat amb una ferma voluntat transformadora.

Estudi sobre els Espais de Criança de 0-3 anys presents a L’Hospitalet.

L’any 2015 el Consell de l’Esplai va crear el Observatori de la Infància de L’Hospitalet. Al llarg d’aquests dos anys s’està treballant per tal de consolidar l’Observatori i que, progressivament, vagi guanyant influencia i reputació. D’aquesta manera, l’observatori vol implicar al màxim d’agents possibles a esdevenir observadors de proximitat, que permeti tenir una xarxa capil·lar a tota la ciutat, sensible a les dificultats, les situacions de risc, i les problemàtiques que viuen els infants i joves de la ciutat.

Des de l’Observatori, i en col·laboració amb a Universitat de Barcelona, després de realitzar l’estudi sobre els usos del temps lliure dels infants i joves de la ciutat (any 2016), s’ha apostat per realitzar, aquest 2017, un estudi centrat en la petita infància (0-3 anys).  Aquest any es pretén elaborar una recerca sobre la infància de 0-3 anys a L’Hospitalet de Llobregat amb l’objectiu de poder conèixer més i millor les realitats d’aquelles famílies amb infants de 0-3 anys que viuen a L’Hospitalet i que participen en els recursos de criança disponibles.

L’estudi consisteix a fer un diagnòstic general sobre la realitat de la cura de la infància de 0-3 amb l’objectiu de detectar carències en l’atenció i proposar solucions de millora. La metodologia que es farà servir serà una metodologia etnogràfica que consistirà en la realització d’entrevistes dirigides i semi-dirigides (als distints agents implicats) i sessions d’observació en espais públics. Aquest diagnòstic tindrà una vessant aplicada i, a més a més, ha de servir per identificar problemàtiques específiques i proposar noves mesures i actuacions.

Gràcies a aquest estudi, l’Observatori de la Infància de L’Hospitalet vol posar al servei de la ciutadania i de l’Ajuntament i el seu ple, tot el coneixement generat amb l’objectiu de generar les polítiques d’infància adequades, que donin resposta a les necessitats, els neguits i les inquietuds de les famílies amb infants de 0-3 anys.

Aquest projecte s’està elaborant de manera participativa, les famílies i els professionals d’aquests espais educatius estan donant la seva veu.

El seguiment del projecte és continuat ja que entre l’Observatori de L’Hospitalet i la Universitat de Barcelona existeix un treball conjunt al llarg del projecte, per tant, es van analitzant, valorant i avaluant les diferents etapes del procés de l’estudi.

Aquest serà el segon estudi de tot una col·lecció d’estudis que el Consell de l’Esplai vol elaborar a la ciutat.

Categorías

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies